Hệ thống dành cho phụ huynh và học sinh

 • Thông báo

  Thông báo từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm về các hoạt động hàng ngày

 • Học liệu

  Làm bài tập, bài kiểm tra. Làm trực tuyến hoặc in ra.

 • Thông tin lớp học

  Theo dõi mọi thông tin lớp học như giáo viên, xe bus, bạn trong lớp, lịch học, ...

 • Trao đổi ý kiến

  Gửi ý kiến phản hồi đến ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp. Tương tác với các phụ huynh khác về vấn đề cần tro đổi.

Đăng nhập


Hoặc
Đăng nhập bằng Google